Felhasználási feltételek

Honlapunkon a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) az stmartin@stmartin.hu email címen van lehetőség.

Bármely kérdése, vagy probléma esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az stmartin@stmartin.hu email címen!

A jelen általános szerződési feltételek a Sancti Martini Kft. valamennyi, a www.stmartin.hu honlapon (a továbbiakban Honlap) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sancti Martini Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Gida utca 2.; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a Sancti Martini Kft. honlapjának (a továbbiakban: Honlap), tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha Honlapunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

II. Az ÁSZF célja

Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a Honlap működésével kapcsolatos lényeges körülményt.

III. Általános tudnivalók, céginformáció

Cégnév: Sancti Martini Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Gida utca 2.
Cégjegyzékszám: 13 09 169008
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 2486539-2-13
Email: stmartin@stmartin.hu
Web: www.stmartin.hu
Kapcsolattartó: Szentmártoni Imre
TEÁOR: 90.01
A szerződés nyelve: magyar

Honlapunk CD-k, DVD-k, előadás belépőjegyek értékesítésével foglalkozik.

IV. Az ÁSZF hatálya

1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.
2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a Sancti Martini Kft. által üzemeltetett www.stmartin.hu webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.
3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.
4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.

V. Megrendelés

1. A megvásárolni kívánt termék a stmartin.hu oldal fejlécében, vagy a Biográfia menüpontban található „Megrendelés” gombra kattintva jelölhető ki.
2. A vásárlás folytatásához szükséges a *-al megjelölt mezők kitöltése, majd a „Mehet” gombra kell kattintani.
 
A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.
 
A megrendelést követően emailben visszaigazolást küldünk a megadott címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit, valamint a fizetési és szállítási információkat.
3. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.
4. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja. Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére.
5. Az összeg beérkezését követő 2 munkanapon belül postázzuk a megrendelt kiadványokat.
6. A Szerződő Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Eladó iktatja és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig megőrzi, így az eddig az időpontig visszakereshető.
7. A szerződés magatartási kódexre való utalást nem tartalmaz.
8. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.
9. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.
10. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása (megerősítés) Eladó részéről megtörténik.
11. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.
12. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
13. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.
14. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, magyar forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. Az árak a frissítése folyamatosan elektronikus úton történik. A rendszerhibából eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni.
15. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Ha Vevő e nem várt esetben elállási jogával él, úgy a kiszállításból eredő költségeket Eladó átvállalja.
16. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

VI. Szállítási feltételek

1. A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra.
2. Eladó a megrendelt termékeket igény esetén az ország egész területére kiszállíttatja a Vevőhöz.
3. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe venni köteles. A várható kézbesítési napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.
4. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a vételárat - mely a termék postaköltségét is tartalmazza – a csomag átvételekor a futárszolgálatnak megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei Vevőt terhelik.
 
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében.
 
Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek.
5. A termékek megvásárlásához az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésére:
 • Postai utánvét tarifái (összeghatár szerint):
  • 20.000 Ft alatt: + 2.185 Ft postaköltség
  • 20.000 Ft felett: + 2.875 Ft postaköltség
 • Előre utalással - CD, DVD esetén: (11773683-10361564 - ST.Martin):
  • 30.000 Ft alatt: + 1.750 Ft postaköltség
  • 30.000 - 40.000 Ft között: + 2.315 Ft postaköltség
  • 40.000 - 50.000 Ft között: + 2.740 Ft postaköltség
 • Előre utalással - koncertjegy esetén: (11773683-10361564 - ST.Martin):
  • 20.000 Ft alatt: + 775 Ft postaköltség
  • 20.000 Ft felett: + 1.015 Ft postaköltség
Az árak egy alkalommal történő kiszállítást foglalnak magukba.

VII. Fizetési feltételek

1. A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és a postaköltséget.
2. Eladó csomagolási – vagy bármilyen más költséget nem számol fel.
3. A fizetés előre átutalással, illetve postai utánvéttel történik.
4. Átutalással való teljesítés esetén a fizetés napjának az a banki nap tekintendő, amelyen a vételár összege Eladó folyószámláján jóváírásra kerül.
5. Előre átutalás esetén a megrendelést követően kiállításra kerül a számla, melyet a küldeménnyel juttatunk el a Vevőnek.
6. Eladó belföldön használatos bankszámlaszáma: 11773683-10361564 - ST.Martin
7. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

VIII. Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a Vevő, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
2. A Vevő elállási jogát
a) a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre 2040 Budaörs, Gida u. 2.
 
A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi illetve leadja.
4. Nem gyakorolhatja az elállási jogot kép-, illetve hangfelvétel vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja bontatlan csomagolásban cégünk részére visszajuttatni, úgy elállási szándékát nem áll módunkban elfogadni és nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
5. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Sancti Martini Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen a Sancti Martini Kft. üzletbe való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza.
6. A Sancti Martini Kft. mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
7. Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!
8. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, ennek jelzését a stmartin@stmartin.hu e-mail címre küldött elektronikus levél, vagy Eladói székhelyre címzett postai ajánlott küldemény útján teheti meg.).
9. Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt.
10. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő köteles viselni, az Eladó nem vállalja e költség viselését. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
 
Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.
11. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja.
12. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.
13. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

IX. Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a Sancti Martini Kft.-t. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: - elsősorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Sancti Martini Kft.-t terhelik.

X. Jótállási tájékoztató

A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi

Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás Eladó és a fogyasztó között megkötött szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

XI. A szerződés megszüntetése

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.

XII. Felelősség

1. A Honlapon való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.
 
A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./
 
Cookie szabályzatunkat itt találja.
2. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely a stmartin.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.
3. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a stmartin.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

XIII. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat itt találja.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Ha a Sancti Martini Kft.-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 
A Sancti Martini Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Tel.: +36 1 269 0703
2. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetleges jogviták rendezésére Szerződő Felek – pertárgyértéktől függően - a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jogi Nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Az megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Kelt: Veszprém, 2014. év 8. hó 1. napján

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!